Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook Login
topimg.jpg
topimg2.jpg

Effektliste

Effektliste

Tilbage til liste

8012 - R-reglen
Placering:IT arkiv
Tilgået:2011-05-23
Bygget:
Udgivet:

Klik på billedet for at se fuld størrelse.

Denne linietegning af en 8m R-båd var taget med på mødet i London som eksempel på, hvad fx Alfred Benzon mente skulle være de generelle linier i den nye kapsejlads måleregel.

Beskrivelse:

R-reglen kort

 

af Bent Lyman

 

    R-reglen blev skabt i 1906 i London af delegerede fra 11 europæiske nationer på foranledning af Yacht Racing Association, der havde en ambition om at indføre en verdensregel for kapsejladsbåde. USA ville ikke være med, men de tog hurtigt reglen til sig, da man indså, at R-reglen ikke var til at komme uden om.

    R-reglen trådte i kraft den 1. januar 1907. Reglen er løbende blevet revideret, og i hele det 20. århundrede blev der bygget nye både til R-reglen. Klassen 6-meter er stadig yderst aktiv med både klassiske både og nye konstruktioner efter nyeste regel.

    Det vil her være for omstændeligt at gennemgå reglen matematisk.

 

    I Danmark kan vi være stolte af, at den legendariske danske sejlsportsmand Alfred Benzon ( læs biografi nr. 8002) fik sat sit betydelige fingeraftryk på reglens udformning, så den blev så velegnet og populær, som eftertiden viste.

 

    På 1. billede ses Werner Hansens tegninger til en 8-meter, som Alfred Benzon viste frem på mødet i London. Tegningerne blev offentliggjort i The Field.

Det var sådanne sødygtige både den danske delegation Alfren Benzon og Frederik Hegel havde forestillet sig. Desværre gik udviklingen hurtigt mod slankere og mindre sødygtige både.

   På 2. billede ses en tegning fra 1912 hvor tendensen til smalle både udartede sig.

 

    Størst international betydning, eller måske nærmere størst mediebevågenhed, havde R-reglen efter 2. verdenskrig, hvor man besluttede, at kapsejladsen America’s Cup skulle afholdes i 12 m R-både. I årene før 2. verdenskrig sejlede man America’s Cup i den såkaldte J-Class, som var 25 m R-både.

    R-reglen var den mest benyttede måleregel i den første halvdel af 1900, og man har sejlet olympiske sejladser i 6-meter og 12-meter, og i en lang periode sejlede man One Ton Cup i 6-meter. Der sejles stadig EM og VM i 6- og 8 m R-både, hvor 6 meterne har to klasser, en klassisk, hvor alle både er gamle konstruktioner om end de kan være nybyggede, og en moderne hvor man udnytter den nyeste teknologi.

 

     Man kan næsten tale om entypebåde, da R-reglen, som også kaldes ”meter-reglen”, samtidig inddelte både i klasser, som skabte meget ens både, især i de mindre klasser.

R i formlen står for ”Rating in meters”.

Klasserne var 5-meter, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 23, og over 25 ”sejlmeter”. Første båd over mållinien i en klasse var vinder af kapsejladsen.

    Nationale myndigheder kunne dog udarbejde tabeller, så de forskellige meterbåde kunne sejle mod hinanden, når der ikke var et tilstrækkeligt antal i én klasse, til at gøre kapsejladsen interessant.

    Som noget specielt for en måleregel blev det overladt til britisk og germansk Lloyd at udarbejde solide byggebestemmelser til R-reglen, så der ikke blev gået på kompromis med styrken og dermed søsikkerheden. Som det må være alle bekendt, sejler lette både hurtigere end tunge både i svage vinde.

    I de store klasser fra 10-metere og opefter var reglerne meget omfattende. Det var et krav, at disse kapsejladsbåde skulle være i stand til at krydse Atlanterhavet på egen køl, idet man, altså overklassen, på den tid sejlede kapsejlads på begge sider af ”dammen”, Atlanterhavet.

 


Danmarks Museum for Lystsejlads • Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook