Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook Login
topimg.jpg
topimg2.jpg

Effektliste

Effektliste

Tilbage til liste

1100 - "Georg"
Giver:Frank Petersen, Frederiksberg
Bygget:1953
Konstruktør:Aage Utzon
Længde:7,00 m
Breddde:1,96 m
Dybgang:1,14 m
Deplacement:1960 kg inkl. 3 sejlere
Sejlareal:22 m²

Klik på billedet for at se fuld størrelse.

Tegning af Aage Utzons klubbåd.
Tegning: Bent Aarre

Beskrivelse:

Aage Utzons Klubbåd, U D4 + diverse sejl

”Georg” UD 4 fra 1953

af Bent Lyman

Aage Utzon vandt Dansk Sejlunions (D.S.) konkurrence om en klubbåd til sejlerskolerne i vore sejlklubber. Museeet har nu fået den smukke ”Georg” fra 1953.
Skroget er i glimrende stand, mens dæk og ruf mangler, men museets besøgende kan se, hvor smukt et lille fartøj Klubbåden er.

    De danske sejlklubber brugte fortrinsvis KDY Junior­båden til sejladsundervisning, men der manglede en båd, som var målrettet de lidt ældre sejlere, der ville lære at sejle. De gaffelriggede ”øvebaljer” på Øresundskysten var store, tunge, gammeldags riggede fartøjer, mens den nye Klubbåd var en lille, smækker, elegant, moderne sejlbåd, som ville tiltrække et bredt publikum.
    Linierne er ualmindeligt smukke og harmoniske, og fribordet er væsentligt højere, end hvad der var kutyme på den tid. Hovedmålene er: længde 7,00 m, bredde 1,96 m og dybgang 1,14 m. Deplacementet inkl. 3 sejlere er 1.960 kg, og kølvægten 810 kg. Sejlarealet er internationalt målt 22 m².
    Med Utzons sans for detaljer var projektet ualmindeligt gennemarbejdet ikke blot i form af linietegninger og apteringsplan samt sejl- og rigtegning men også i en minutiøs arbejds­anvisning til de detaljer, der skulle gøre båden velbygget. Klubbåden havde Utzon også tegnet til selvbyggere, som man den gang kaldte amatørbyggere, og han og D.S. havde forventet, at mange klubber ville bygge båden med frivillig arbejdskraft.
    Et lille kuriosum er, at da Dansk Sejlunions Klubbåd blev introduceret i Sejlerbladet i 1951 med alle D.S. bestemmelserne for Klubbåden, var afgiften for byggetilladelse og tegninger sat til kr. 100,-. Tegningerne omfattede byggetegning 1:10, sejltegning 1:30, beslagstegning i fuld størrelse til mastetop, horn for strutstag, godset, bomrodsbeslag og stævnbeslag samt en trykt byggebeskrivelse. Og det præciseredes, at båden i enhver henseende skulle udføres i overens­stemmelse med byggebeskri­velsen og efter forannævnte tegninger.
    Klubbåden, som undertiden blev kaldt U-båden grundet klassemærket "U", var og er en fryd for øjet, og Utzon betegnede sin nye konstruktion typisk dansk, selv om forholdet mellem længde og bredde er 3,5:1, hvor de traditionelle spidsgattere og kragejoller havde forholdet 3:1.
    Man kan fristes til at tro, at Utzon havde skelet noget til kollegaen Knut Reimers berømte Tumlar fra trediverne, som havde samme bredde, om end den var en meter længere. Klubbådens rig er næsten identisk med Tumlarens, som dog er smallere med en lidt højere fortrekant og kun fører 20 m² sejl.
    Det smalle skrog medførte en noget mindre skrogstabilitet, så båden krængede straks over, men linieføringen var så tæt på det engelske begreb ”fish head and tail shape”, at uanset krængning forblev Klubbåden let på roret.
    Klubbåden blev dog aldrig den succes, Sejlunionen havde håbet og forventet, idet der kun blev bygget syv i perioden 1952-54, og det skyldtes måske ud over prisen den gang på 8-9.000 kroner, at den krængede alt for hurtigt og var meget levende. Hvor Tumlaren havde 925 kg i kølen, og det var bly, hvilket giver lavere tyngdepunkt, så havde Klubbåden en støbejernskøl på blot 810 kg.
    Sejlegenskaberne var i starten også uheldige, da Klubbåden havde vanskeligt ved at stagvende i hård sø, hvilket dog hurtigt blev rettet. Men nogen pædagogisk øvelsesbåd blev Klubbåden aldrig, ligesom den havde fået skabt et dårligt rygte, så sejlklubberne solgte hurtigt bådene til private, hvorefter den ikke mere blev regnet som klassebåd i Dansk Sejlunion.
    Man må nok konstatere, at Klubbåden ikke er Utzons heldigste konstruktion, men den har glædet generationer, og den fik af og til pæne placeringer på Sjælland Rundt, hvor den sejlede efter NL-reglen.

I hårdt vejr var Klubbåden dog aldeles fremragende, hvilket ses af, at et hold sejlere fra Kjøbenhavns Amatør Sejlklub, KAS vandt ærespræmie på Sjælland Rundt i 1960, hvor 69 både startede men kun 21 gennemførte den ca. 220 sømil lange kapsejlads.

Som klassebåd var antallet på syv både også uinteressant.
    Der er p.t. ingen planer om at gøre ”Georg” sejlklar af åbenbare økonomiske årsager, men museets ledelse glæder sig til at vise Klubbåden, når vi får en tiltrængt udvidelse.


Danmarks Museum for Lystsejlads • Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook