Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook Login
topimg.jpg
topimg2.jpg

RUNA Center Skovshoved

7mR RUNA

 

RUNA med bredfok spilet til luv under Svendborg Classic Regatta på Lunkebugten.RUNA modtog "Harpunloggen" i 2004 i forbindelse med deltagelse i DFÆL's sommerstævne.
Vandrepræmien "Harpunloggen" tildeles "Årets båd", som skal være så original som muligt og i en helt speciel god stand. Da RUNA modtog loggen havde RUNAs daværende skipper Torben Ethelfeldt brugt 6 år på restaureringen.

 
 

To "Runa-både" i Helsingør Havn i 1910.
 

 

Foreningen RUNAs Venner


Runa havde fast plads på Jacobsens Plads i Troense da museet lå på Valdemars Slot. Nu hvor museet er flyttet til Svendborg er Runa forhalet til Skovshoved, hvor hun er bygget og havde sin stabelafløbning i 1910.


Der er oprettet RUNA Center Skovshoved, hvor vi arbejder på at få et samarbejde i stand med RUNA Center Marseille således at den interesse der er om Runa-bådene ude i Europa, også vil smitte af på interessen for Runa-bådene i Danmark.
Til at understøtte dette er foreningen RUNAs Venner stiftet. Foreningen skal stå for den løbende vedligeholdelse og sejlads med RUNA så hun bliver en aktiv repræsentant for Danmarks Museum for Lystsejlads på Øresund. RUNA skal være med til at styrke interessen for lystsejladsens kulturhistorie.
Alle er velkommen til at blive medlem af RUNAs Venner. Det kræver blot, at man er medlem af Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads.


For at give mange sejlere mulighed for at opleve en rigtig sejlbåd, er der indgået aftale med Skovshoved Sejlklub om, at RUNA indgår i klubbens flåde af skolebåde således at såvel nye sejlere under kyndig instruktion, og ældre erfarne sejlere kan få fornøjelsen at sejle med museets flagskib og føle sejlads, ligesom dem der lige efter søsætningen i 1910, var med på det store 3 ugers togt til England.


Nærmere om RUNAs Venner fås hos Peter Nielsen pwn@sif.dk.
Læs meget mere om RUNA i effektlisten.

 
RUNA på Øresund den 18. september 1910, RUNAs byggeår.

 

Runa får sin aptering igen

Runa er i gang med sin tredje istandsættelse i nyere tid. Museets frivillige i Skovshoved er sammen med Nordbjærgs værft ved at genskabe apteringen om læ. Arbejdet udføres af Runas Venner i tæt samarbejde med bådværftet.

I løbet af de næste par år vil apteringen blive færdig. 

Runa er bygget til R-reglen fra 1906 men til tursejlads og derfor havde hun oprindelig en flot aptering.

Nedenfor kan du se en stregtegning af den oprindelige aptering og til højre en billedserie af arbejdet med Runa. Bemærk de fine hylder der er lavet over køjerne. 

Link til pdf med apteringen


 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterarbejdet 

 

 


 


 
 


 


 

 

Støt museet og meld dig ind i foreningen

Museet formidler lystsejladsens og sejlsportens historie. Det lykkes kun fordi private, virksomheder og sejlklubber støtter foreningen med et medlemskab. I 2017 er vi ca. 400 medlemmer på landsplan der holder hånden under en vigtig del af vores maritime kulturarv. For kun 250 kr. om året kan private tegne et medlemskab. Virksomheder og sejlklubber betaler 500 kr. om året. Du kan melde dig ind ved at udfylde skabelonen på forsiden og du kan læse mere om foreningen og medlemsfordelene her.


Danmarks Museum for Lystsejlads • Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook